desember 15, 2020

Vilkårene for bruk

Best Betting Casinos

Vilkårene for bruk

1. Introduksjon

Bestbettingcasinos.com («BBC») og alle enheter som kontrolleres av BBC blir samlet referert til heri som “vi”, “oss” eller “vår”.

Les disse vilkårene for bruk før du engasjerer deg i innholdet på ethvert BBC-nettsted. Ved å bruke ethvert BBC-nettsted, godtar du vilkårene for bruk som beskrives i dette dokumentet.

Hvis du ikke godtar å være bundet av disse vilkårene for bruk, kan du ikke bruke BBC-nettsteder.

Vi forbeholder oss retten til å legge til, endre, slette eller endre enhver del av disse vilkårene for bruk, etter eget skjønn, med prosedyrene som beskrives i seksjonen som heter «endring».

2. Hensyn

Ved å fortsette å bruke nettstedene våre, erkjenner du at disse vilkårene for bruk støttes av rimelig hensyn. Du erkjenner at dette hensynet uten begrensning inkluderer din bruk av BBC-nettstedene, mottak av data fra oss, materiale, data eller informasjon tilgjengelig via våre nettsteder, potensialet for vår bruk, og visning eller gjennomgang av dine innsendelser som definert nedenfor i seksjonen som heter «innsendelser».

3. Begrensninger for bruk av materiale

Opphavsrett
All informasjon som holdes på BBC-sider er vår opphavsrettsbeskyttede eiendom og/eller eiendommen til våre lisensgivere og lisensinnehavere.

Varemerker
Alle varemerker eller handelsnavn tilhører BBC og/eller nevnte lisensgivere eller lisensinnehavere. Ingen informasjon fra oss kan kopieres, publiseres på nytt, distribueres eller reproduseres på noen måte.

Personlig bruk
BBC-sider er kun for personlig bruk. Enhver forretningsbruk av nettstedene våre er strengt forbudt. Du kan ikke bruke nettstedene våre på en måte som er ulovlig eller forårsaker skade på en annen person eller enhet.

Innsendelser
Hvis du sender oss uoppfordrede innsendelser, enten tilsiktet eller utilsiktet, gjennom ditt engasjement med et BBC-nettsted, inkludert men ikke begrenset til innhold eller materiale, tekst, data, bilder, videoer, lyd, audiovisuell og/eller annen biografisk informasjon eller materiale som kollektivt kan regnes som brukergenerert innhold, skal vi og våre autoriserte agenter ha lov til å bruke dette innholdet på en ubegrenset måte.

Hvis det er tvetydighet rundt hva som utgjør brukergenerert innhold, skal slikt innhold anses som en innsendelse under vilkårene for bruk. Innsendelser gjøres ikke i fortrolighet, og heller ikke for å skape et tillitsforhold mellom deg og oss.

5. Sikkerhet

Du samtykker i å umiddelbart varsle oss, ved hjelp av skjemaet på selskapets sider, om eventuelle sikkerhetsbrudd du blir oppmerksom på som involverer et BBC-nettsted. Vi fraskriver oss ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av at du ikke overholder denne delen.

6. Nettstedsregler

Følgende er en liste over regler som gjelder på BBCs nettsteder. Ved å bruke nettstedene våre godtar du at:

  • Du skal ikke bruke noe produkt og/eller tjeneste tilgjengelig på noe BBC-nettsted for kommersielle formål av noe slag;
  • Du skal ikke distribuere, legge ut, laste opp, sende inn eller på noen annen måte gjøre tilgjengelig noen datafiler eller programvare som inneholder et virus eller lignende skadelig komponent som kan forringe eller skade et BBC-nettsted eller på annen måte forringe eller skade bruken av BBC-nettsteder for andre brukere;
  • Du skal ikke feilfremstille din identitet eller utgi deg for å være en person ved å bruke personens biografiske informasjon eller likhet;
  • Du skal ikke delta i forstyrrende oppførsel på våre nettsteder;
  • Du skal ikke endre ansvarsfraskrivelser, opphavsrett eller varemerker eller juridiske merknader som du ikke har uttrykkelig tillatelse til å endre;
  • Du skal ikke delta i kriminell aktivitet eller konspirere for å begå kriminell aktivitet.
  • Vi kan ikke garantere at andre brukere vil overholde nettstedsreglene eller andre bestemmelser i disse vilkårene. Ved å bruke nettstedene våre påtar du deg all risiko som resulterer i manglende overholdelse.
  • Dersom vi ber deg sende inn e-postadressen eller telefonnummeret ditt, må du gjøre det, og du godtar herved å gi den ekte e-postadressen eller det ekte telefonnummeret ditt.

8. Rett til å fjerne innhold

Vi forbeholder oss retten (men fraskriver oss ethvert ansvar) til å fjerne alt innhold som genereres av brukere av dette nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å etterkomme enhver befaling fra politimyndigheter i forhold til identifikasjon av enhver bruker som påstås å bruke nettstedene våre i strid med loven, noe som kan omfatte at vi overgir innhold og andre innsendelser til politimyndigheter.

9. Innhold lenket fra BBC-sider

Når du er på et BBC-nettsted, kan du bli sendt til andre nettsteder utenfor vår kontroll og utenfor vår tjeneste. Hvis du for eksempel klikker på en «spill nå»-knapp, blir du tatt fra BBC-siden og sendt videre til en tjeneste som kontrolleres av en av våre b2b-markedsføringspartnere. Du erkjenner at når du klikker på en lenke, forlater du nettstedet vårt og er underlagt forskjellige vilkår for bruk og personvernregler på nettstedene som eies og drives av den partneren, uavhengig av BBC. Vi kan ikke holdes ansvarlige for lovligheten av materialet som finnes på nettsteder som er oppført på våre sammenligningssider eller andre BBC-nettsteder som lenkes til.

10. Ansvarsfraskrivelse

Innholdet, informasjonen og alle data som utgjør materiale på BBC-nettsteder leveres uten garantier av noe slag. I den grad det er tillatt i gjeldende lov, fraskriver vi oss alle garantier. Vi garanterer ikke at vår informasjon er feilfri eller at den ikke er utdatert eller inneholder skadelige materialer, virus eller lignende komponenter. Du påtar deg kostnadene for alle problemer som oppstår som følge av engasjement med nettstedene våre.

Vi fraskriver oss uttrykkelig ansvaret for nøyaktigheten av informasjonen som finnes på nettstedene våre. Vi kan ikke sikre at du blir fornøyd med noe produkt eller tjeneste du engasjerer deg i når du forlater våre nettsteder, eller fra en tredjepart som er koblet til fra våre nettsteder. Du frafaller herved ethvert krav mot oss med hensyn til informasjon som finnes på våre nettsteder eller på tredjepartsnettsteder som er lenket til fra våre nettsteder.

Vi anbefaler deg å undersøke hensiktsmessig enheten du eventuelt vil handle med på enhver av disse tredjepartssidene.

11. Vederlag

Du godtar herved å vederlegge og holde oss beskyttet fra og mot alle tap som lides gjennom tilgang til våre nettsteder.

12. Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter, inkludert men ikke begrenset til uaktsomhet, skal vi være ansvarlige overfor deg, enhver person, eller enhver enhet for eventuelle følgeskader, inkludert men ikke begrenset til tapt fortjeneste, personskade, materiell skade eller andre tap, som skyldes bruk av BBC-sider eller materiale.

Videre skal vi eller tilknyttede parter under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for oppfattede ytelsesfeil som skyldes årsaker utenfor vår rimelige kontroll eller en handling av force majeure inkludert, men ikke begrenset til utstyrs-, strøms- og/eller tekniske feil, tvister, forstyrrelser, Gudshandlinger, krig eller naturkatastrofer, statlige handlinger eller avgjørelser fra utenlandske domstoler.

Du godtar videre at verken vi eller noen enhet relatert til oss er ansvarlige for inkompatibilitet mellom nettstedene våre og tredjepartssider, inkludert (men ikke uttømmende) våre operatørpartnere, eller for forsinkelser du opplever med transaksjoner knyttet til våre nettsteder. Begrensningene i dette avsnittet og i disse vilkårene gjelder i det maksimale omfanget tillatt av gjeldende lov.

13. Jurisdiksjon og spillested

Du samtykker i at enhver rettssak som oppstår på grunn av disse vilkårene skal anlegges for irske domstoler.

Vi gir ikke noe uttrykk for at informasjon på noe BBC-nettsted er passende eller tilgjengelig for bruk på et bestemt sted. De som velger å få tilgang til nettstedene våre, tar ansvar for å overholde gjeldende lover i sin lokale jurisdiksjon.

14. Endring

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst uten varsel. Du som bruker bør regelmessig sjekke disse vilkårene for endringer.

15. Oppsigelse

Disse vilkårene gjelder til de avsluttes av en av partene. Partene til disse vilkårene er BBC og deg.

Du kan si opp disse vilkårene når som helst ved ikke å bruke BBC-nettsteder og ødelegge materialet vårt som er tilgjengelig via BBC-nettsteder.
Med hensyn til deg kan vi si opp disse vilkårene uten varsel etter eget skjønn. I dette tilfellet ber vi deg om å slutte å bruke BBC-nettsteder.

16. Generelle bestemmelser

Disse bruksvilkårene skal tolkes i samsvar med lovgivningen i Irland. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene skal anses for å være ulovlig eller på annen måte ikke kan håndheves, skal den enkelte bestemmelsen anses for å være atskilt fra disse vilkårene som helhet og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene som finnes i disse vilkårene.

Ikke noe frafall av en bestemmelse innenfor disse vilkårene skal anses for å utgjøre et ytterligere frafall av den bestemmelsen eller en annen bestemmelse. Du samtykker i at enhver fordring knyttet til et BBC-nettsted må starte innen 1 år fra fordringen, ellers vil denne fordringen utestenges.

17. Språkversjoner

Hvis det er avvik mellom den engelskspråklige versjonen av denne erklæringen og enhver annen språkversjon av denne erklæringen, skal den engelskspråklige versjonen ha forrang.
Sist oppdatert 14. desember 2020