April 19, 2021

Käyttöehdot

Best Betting Casinos

Käyttöehdot

1. Johdanto

Bestbettingcasinos.comiin (“BBC”) ja kaikkiin BBC:n hallitsemiin kohteisiin viitataan tässä aina, kun puhutaan monikon ensimmäisessä persoonassa.

Lue nämä ehdot ennen minkään BBC:n nettisivuston sisällön käyttämistä. Käyttämällä mitä tahansa BBC:n sivustoa hyväksyt tässä asiakirjassa esitetyt käyttöehdot.

Mikäli et hyväksy ehtoja, ei sinun tule käyttää BBC:n sivustoja.

Pidätämme oikeudet lisätä, muuttaa, poistaa tai muokata mitä tahansa näiden käyttöehtojen osia oman harkintamme mukaan osiossa “muutokset” esitettyjen menettelytapojen mukaisesti.

2. Huolellisuus

Jatkamalla sivujemme käyttöä käyttäjä tiedostaa, että nämä käyttöehdot on laadittu kohtuullisella harkinnalla. Käyttäjä tiedostaa, että tällainen harkinta koskee hänen BBC:n sivujen käyttöään, tiedon vastaanottamista meiltä, aineistoja, sivustojemme kautta saatavilla olevia tietoja, käytön mahdollisuudet sekä käyttäjän esityksien näyttäminen tai arvostelu alla olevassa osion nimeltä “esitykset” mukaisesti.

3. Aineistojen käytön rajoitteet

Tekijänoikeudet

Kaikki BBC:n sivustojen sisältämät tiedot ovat tekijänoikeuksilla suojattua omaisuuttamme ja/tai palveluntarjoajiemme ja luvanhaltijoidemme omaisuutta.

Tavaramerkit

Kaikki tavaramerkit tai tuotemerkit ovat BBC:n ja/tai edellä mainittujen palveluntarjoajien tai luvanhaltijoiden omaisuutta. Tarjoamiamme tietoja ei saa millään tavoin kopioida, julkaista uudelleen, levittää tai jäljentää.

Henkilökohtainen käyttö

sivustot on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Sivustojemme käyttö liiketoiminnan tarkoituksiin on ankarasti kiellettyä. Sivujamme ei tule käyttää laittomasti tai niin, että siitä koituu haittaa muille henkilöille tai kohteille.

Esitykset

Mikäli meille ilman pyyntöä toimitetaan tahallisesti tai tahattomasti BBC:n sivun käyttämisen seurauksena esityksiä, mukaan lukien muun muassa aineistoja, tekstiä, tietoja, tekstiä, kuvia, videoita, ääntä, audiovisuaalisia ja/tai muuta biografisia tietoja tai aineistoja, joita voidaan kutsua käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, me ja valtuutetut edustajamme saamme käyttää tätä sisältöä ilman rajoituksia.

Mikäli käyttäjän tuottaman sisällön konsepti on monitulkintainen, voidaan tämä sisältö katsoa käyttöehtojen alaiseksi esitykseksi. Esityksiä ei lähetetä luottamuksellisesti, eikä luottamuksellisen suhteen meidän ja käyttäjän välillä rakentamiseksi.

5. Turvallisuus

Käyttäjä suostuu ilmoittamaan meille ripeästi yrityksen sivuilta löytyvällä lomakkeella, mikäli hän kohtaa mihinkään BBC:n sivuun liittyvän turvallisuusrikkomuksen. Emme ota vastuuta mistään haitasta tai vahingosta, joka johtuu käyttäjän tämän osion laiminlyönnistä.

6. Sivujen säännöt

Seuraavat säännöt koskevat BBC:n nettisivustoja. Sivustojamme käyttämällä käyttäjä hyväksyy, että:

  • Hän ei käytä mitään BBC:n sivulta saatua tuotetta ja/tai palvelua minkäänlaisiin kaupallisiin tarkoituksiin;
  • Hän ei jaa, julkaise, lähetä, luovuta tai mitenkään muutoin toimita viruksen tai samankaltaisen haitallisen osan sisältäviä tietokonetiedostoja tai ohjelmistoa, jotka voisivat haitata tai vahingoittaa BBC:n sivustoa tai muutoin haitata tai vahingoittaa muiden käyttäjien BBC:n sivustojen käyttöä;
  • Hän ei esitä henkilöllisyyttään väärin tai esiinny toisena henkilönä hyväksikäyttämällä näiden henkilöiden biografisia tietojaan tai samankaltaisuutta;
  • Hän ei häiriköi sivustoillamme;
  • Hän ei muuta vastuuvapauslausekkeita tai tekijänoikeudellisia tai tavaramerkkejä koskevia huomautuksia, joita hänellä ei ole nimenomaista lupaa muuttaa;
  • Hän ei syyllisty rikollisiin toimiin tai suunnittele rikollista toimintaa.
  • Emme voi taata, että muut käyttäjät toimivat sivujemme sääntöjen tai muiden näiden sopimusehtojen mukaisesti. Käyttämällä sivustojamme käyttäjä hyväksyy kaikki sääntöjen noudattamatta jättämisestä johtuvat riskit.
  • Pyytäessämme käyttäjältä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, käyttäjä suostuu ja hyväksyy toimittamaan oikean sähköpostiosoitteensa tai oikean puhelinnumeronsa.

8. Oikeudet sisällön poistamiseen

Pidätämme oikeudet tämän sivuston käyttäjien luomaan sisältöön (mutta emme ota vastuuta tästä sisällöstä). Pidätämme oikeudet noudattaa mitä tahansa lainvalvontaviranomaisten käskyä liittyen minkä tahansa sellaisen käyttäjän tunnistamiseen, jota syytetään lain rikkomisesta sivujamme käyttämällä, ja tämä tunnistaminen voi sisältää sisällön ja muiden esitysten luovuttamisen lainvalvontaviranomaisille.

9. BBC:n sivustojen linkit

Käyttäjän vieraillessa BBC:n sivulla saatetaan hänet ohjata sivustoille, joihin meillä ei ole valtaa ja joiden palveluista emme ole vastuussa. Esimerkiksi käyttäjän painaessa “pelaa heti” -nappia, siirretään hänet pois BBC:n sivulta jonkin liiketoimintakumppanimme hallitsemalle palvelulle. Käyttäjä tiedostaa, että linkkiä painaessaan hän poistuu sivultamme, ja että häntä koskevat tämän jälkeen eri käyttöehdot ja tietosuojaselosteet sivuilla, jotka kyseinen kumppani omistaa, ja joita kyseinen kumppani operoi BBC:stä riippumattomasti. Emme ota vastuuta vertailusivustoillamme esiteltyjen tai muutoin BBC:n sivustoihin linkitettyjen sivustojen aineistojen laillisuudesta.

10. Vastuuvapautuslauseke

BBC:n sivustoilla esitetyt sisällöstä ja tiedoista koostuvat aineistot tarjotaan ilman minkäänlaista vakuuta. Luovumme kaikista vakuuksista sovellettavan lain puitteissa. Emme takaa tietojemme olevan virheettömiä tai ajan tasalla, tai että ne eivät sisällä haitallisia aineistoja, viruksia tai vastaavia osia. Käyttäjä hyväksyy kaikkien mahdollisten sivustojemme käytön aiheuttamien ongelmien kulut.

Me nimenomaisesti luovumme vastuusta sivustoiltamme löytyvien tietojen oikeellisuudesta. Emme voi taata käyttäjän tyytyväisyyttä mihinkään tuotteeseen tai palveluun, joita hän sivustoiltamme poistuessaan käyttää tai sivustojemme sisällä linkitettyihin kolmansien osapuolien tarjoamiin tuotteisiin tai palveluun. Näin ollen käyttäjä luopuu kaikista vaatimuksista meitä kohtaan kunnioittaen sivuiltamme tai sivuillemme linkitettyjen kolmannen osapuolten sivuilta löytyviä tietoja.

Suosittelemme käyttäjää tutkimaan tarpeellisen perusteellisesti kohteen, jonka kanssa hän saattaa toimia millä tahansa näistä kolmannen osapuolen sivustoista.

11. Vahingonkorvaukset

Käyttäjä täten hyväksyy vahingonkorvaukset ja vapauttaa meidät kaikesta vahingosta, joka on voinut aiheutua sivustojemme käytöstä.

12. Vastuun rajoitukset

Missään tilanteessa, mukaan lukien muun muassa huolimattomuudesta aiheutuvassa tilanteessa, emme ole käyttäjälle, millekään henkilölle tai millekään kohteelle vastuussa mistään merkittävistä vahingoista, mukaan lukien muun muassa menetetyistä voitoista, henkilövahingoista, vahingonteosta tai mistään muista haitoista, jotka johtuvat minkään BBC:n sivun tai aineistojen käyttämisestä.

Tämän lisäksi emme me tai meihin kytkeytyneet osapuolet missään tilanteessa ota vastuuta mistään toimintahäiriöstä, johon emme kohtuullisesti voi vaikuttaa, tai pakottavan esteen aiheuttamasta toimintahäiriöstä, mukaan lukien muun muassa väline-, virta- ja/tai teknisestä häiriöstä, erimielisyyksistä, häiriöistä, ylivoimaisista esteistä, sodista tai luonnonkatastrofeista, hallitusten toiminnasta tai ulkomaisten tuomioistuinten päätöksistä.

Käyttäjä hyväksyy lisäksi, että me tai meihin liittyvät kohteet emme ole vastuussa mistään sivustojemme tai kolmansien osapuolten sivustojen välisistä ristiriidoista, muun muassa mutta ei ainoastaan sivustoihimme liittyvistä yhteistyökumppaneista tai käyttäjän kokemista mahdollisista viiveistä rahansiirrossa. Tässä osiossa esitettyjä rajoituksia sovelletaan sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

13. Lainkäyttöalue

Käyttäjä hyväksyy, että mikä tahansa näihin ehtoihin liittyvä oikeudellinen toimenpide toteutetaan Irlannin tuomioistuimissa.

Emme esitä, että miltä tahansa BBC:n sivulta löytyvät tiedot ovat soveltuvia tai saatavilla missään tietyssä paikassa. Henkilöt, jotka siirtyvät sivustoillemme tekevät näin tiedostaen vastuunsa oman paikallisen lainsäädäntönsä noudattamisesta.

14. Lisäykset

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin hyvänsä ilman ilmoitusta. Käyttäjän tulee tarkistaa nämä ehdot muutosten varalta tasaisin väliajoin.

15. Sopimuksen päättäminen

Nämä ehdot ovat voimassa kunnes kumpi tahansa osapuoli päättää sopimuksen. Näiden ehtojen osapuolet ovat BBC ja käyttäjä.

Käyttäjä voi päättää sopimuksen milloin hyvänsä lakkaamalla käyttämästä BBC:n sivustoja ja tuhoamalla aineistomme, joihin on päästy käyttämällä BBC:n sivustoja.

Kunnioituksella käyttäjää kohtaan, päätämme tämän sopimuksen ilman ilmoitusta oman harkintamme mukaisesti. Tässä tapauksessa pyydämme käyttäjää lopettamaan BBC:n sivustojen käytön.

16. Yleiset säännökset

Nämä käyttöehdot tulkitaan Irlannin lakien mukaisesti. Mikäli mikä tahansa näiden ehtojen säännös katsotaan laittomaksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, katsotaan kyseinen säännös erotettavaksi näistä ehdoista, eikä se vaikuta muiden näissä ehdoissa esitettyjen säännösten laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Minkään näiden ehtojen säännöksen vastuuvapautus ei johda kyseisen säännöksen tai muun säännöksen jatkuvaan vastuuvapautukseen. Käyttäjä hyväksyy, että BBC:n sivuihin liittyvät toimet tulee aloittaa vuoden kuluessa toimien syyn tapahtumisesta, muutoin peruste näille toimille on vanhentunut.

17. Kieliversiot

Jos tämän selosteen englanninkielisen ja minkä tahansa muun kielisen version välillä on ristiriitaa, noudatetaan englanninkielistä versiota.

Sivu on viimeksi päivitetty 14. joulukuuta 2020

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Home India

Home India

TOP 10 ONLINE CASINOS INDIA At BestBettingCasinos.com we are constantly busy finding the best online casinos and bonuses for players from India. To make things easier for you we have set up a Top 10 Online Casinos in the table below. This Top 10 list is based on their popularity, the available...

CASINO NICHT IN AUSTRIA VERFÜGBAR

Das von Dir gewählte Casino ist in Deiner Region nicht verfügbar. Zum Glück haben wir viele andere Casinos für Dich in denen Spieler aus Austria akzeptiert sind und in denen Du spielen kannst. Hier findest Du die Casinos die wir Dir für Austria empfehlen...

Vilkårene for bruk

1. Introduksjon Bestbettingcasinos.com («BBC») og alle enheter som kontrolleres av BBC blir samlet referert til heri som “vi”, “oss” eller “vår”. Les disse vilkårene for bruk før du engasjerer deg i innholdet på ethvert BBC-nettsted. Ved å bruke ethvert BBC-nettsted, godtar du vilkårene for...

Kontakt

Kontakt

Om du har en fråga eller en förfrågan, vänligen kontakta oss! Du kan kontakta oss genom att skicka ett meddelande via vårt kontaktformulär. Du kan också kontakta oss via sociala medier eller vår andra kontaktinformation. Allmänna frågor kan också besvaras genom vårt alldeles nya forum. Tveka...

Home Ukraine

Home Ukraine

ТОП 10 ОНЛАЙН-КАЗИНО УКРАЇНИ На BestBettingCasinos.com ми постійно зайняті пошуком найкращих українських онлайн-казино та бонусів на рік. Щоб полегшити ваше життя, ми створили таблицю із 10 найкращих онлайн-казино (див. нижче). Цей список 10 найкращих онлайн-казино створено на створений на...

(In The) Media – BestBettingCasinos.com USA

(In The) Media - BestBettingCasinos.com USA

At BestBettingCasinos.com USA we enjoy providing you with the best information regarding gambling, US online casinos, sports betting, and promotions. Why? Because we want you to have the best online gambling experience possible. Because of this you will encounter the following content on our...