juni 11, 2024

De Kansspelautoriteit (Ksa) introduceert de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen

Best Betting Casinos

De Kansspelautoriteit (Ksa) introduceert de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen

Beleidsregel verantwoord spelen Kansspelautoriteit

Op 3 juni 2024 heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen gepubliceerd. Hierin zijn een aantal doorslaggevende veranderingen bekend gemaakt omtrent het beleid voor verantwoord online kansspel. Hieronder valt de invoering van ‘real-time monitoring’ én het instellen van een financiële stortgrens.

Dit alles vloeit voor uit een onderzoek waaruit blijkt namelijk dat kansspelaanbieders vaak nalatig zijn in het uitvoeren van de zorgplicht. De beleidsregel treedt per direct in werking, op enkele artikelen na die per 1 oktober 2024 van kracht worden vanwege noodzakelijke voorbereidingen.

Veranderingen na aanleiding van eerder onderzoeksrapport

In september 2023 is er door de Ksa een onderzoeksrapport gepubliceerd over de invulling van de zorgplicht en de uitvoering daarvan. In dit relatief grote onderzoek zijn 10 Nederlandse online kansspelaanbieders opgenomen. Hieruit bleek dat zij niet altijd voldoen aan de zorgplicht.

Zorgplicht voor online casino’s houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor het beschermen van hun spelers tegen onmatig speelgedrag en kansspelverslaving. Maar uit dit onderzoek kwam naar voren dat aanbieders lang niet altijd voldoen aan de zorgplicht. Denk dan aan het niet tijdig ingrijpen wanneer onmatig spel zich voordoet of wanneer een mogelijke verslaving op de loer ligt.

Door de zorgwekkende uitkomsten van het onderzoek zijn er een aantal aanpassingen gedaan die tot stand komen in het nieuwe concept ‘Beleidsregel verantwoord spelen’.

Real-time monitoring

Een grote veranderingen is verplichting van online kansspelaanbieders tot het real-time monitoren van hun spelers. Dit houd in dat het speelgedrag van alle spelers in gemonitord worden. Wanneer onmatig deelname wordt vermoed of wanneer de aanbieder kansspelverslaving detecteert bij spelers, dan dient hierop actie te worden ondernomen.

Zo móet iedere aanbieder binnen één uur een signaal of redelijk vermoeden van onmatige deelname of kansspelverslaving detecteren,  analyseren en daarop ingrijpen. Dit geldt 24/7. Dit betekent voor de aanbieders dat er ieder uur een timer staat, en dat zij dag en nacht bezig moeten zijn.

Financiële stortgrens

Naast dat er real-time gemonitord zal worden door de aanbieders wordt ook de zogenoemde financiële stortgrens ingevoerd. Volgens de Ksa wordt met de financiële stortgrens een grote stap richting een veilig markt gezet. Deze stortgrens houdt in dat aanbieders moeten controleren of de speler zich het gestorte bedrag kan veroorloven. Deze controle wordt uitgevoerd wanneer:

  1. Jongvolwassenen (18 – 24 jaar) €300 of meer storten.
  2. Of wanneer volwassenen (24+) €700 of meer storten.

Zolang deze controle niet is uitgevoerd worden verdere stortingen geblokkeerd.

Wanneer uit de controle blijkt dat de speler zich de gestorte gedragen niet kan veroorloven, dan moet de aanbieder verdere stortingen voor die maand blokkeren.

Je kunt dus wel stellen dat deze veranderingen van flinke invloed zijn op spelers en in hoeverre zij zelf kunnen bepalen of zij gokken, en hoeveel zij gokken.

Wanneer treedt de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen in werking?

Soms duurt het voordat nieuwe regels of aanpassingen van dergelijke in werking treden. Bij de aangepaste Beleidsregel verantwoord spelen is dit niet het geval. De meeste aanpassingen of invoeringen van (nieuwe) artikelen zijn direct van toepassing. Een aantal artikelen zoals de financiële stortingsgrens en de bijbehorende vergewisplicht zijn daarvan uitgezonderd en treden later in werking. Dit omdat hier de benodigde voorbereidingen voor moeten worden getroffen, zoals:

  • IT- aanpassingen.
  • Werving van nieuwe medewerkers.
  • De benodigde voorbereidingstijd.

Deze artikelen treden in werking op 1 oktober 2024.

Plaats een reactie